งานค้นคว้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางจิตต่อไปนี้ เป็นข้อมูลงานวิจัยที่เสาะหามาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั่วโลก อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์ และแวดวงผู้ศึกษาค้นคว้าด้านความถี่และคลื่นเสียง ในการบำบัดสุขภาพและกระตุ้นสมอง รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศักยภาพทางจิตวิญญาณ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของการรวบรวมวิทยาการทางพลังจิต สู่มิติที่ 5 ของมนุษยชาติต่อไปในอนาคต

 
 


 

 


 

 


 

 


หลักสูตรพลังจิตที่ 7 SUPERSECRET
20 พฤศจิกายน 2012 | 09:42:44
อ่านต่อ ...